Copyright © 2019 M.A Consulting SarlS, Luksemburg    

STORITVE

NAŠA OBLJUBA

Zavedamo se, da ne obstaja splošni pristop, ki bi ustrezal vsakemu naročniku, zato se trudimo, da razumemo tako specifičnosti vaše organizacije kot tudi vašo vizijo, da bi vam lahko ponudili kar najboljšo podporo. NAŠA MOTIVACIJA JE VAŠ USPEH, zato želimo z našimi izkušnjami, in praktičnim pristopom omogočiti vašim raziskovalcem, projektnim vodjem in finančnikom pomagati pri realizaciji vsake ideje v uspešne projektne predloge.

We offer training programmes that address the administrative eligibility requirements for programme implementation. All of our training programmes are tailor-made and adjusted to the individual needs and wants of your organisation. We take into account the specific arrangements of your working environment in which you operate to ensure lasting success.

IN-HOUSE TRAINING

As these are in-house trainings, they most often take place on the premises of the beneficiaries themselves, allowing all different types and profiles of participants to take part uninterruptedly. This can however be arranged otherwise, ahead of the training itself.

Our training programmes usually last two days, this includes the theoretical overview with a practical application of the knowledge. During the process, we assure that sufficient time is allocated for an open discussion, during which participants are encouraged to address any questions or queries they might have. It is our intention to leave your employees feeling confident, once the training has come to an end. Once finished, we remain available to you, should any additional information or follow ups, be needed; for free.

Consultancy and AUDIT

In order for your organisation, to receive the assurance that your cost declaration complies with the legality and regularity conditions; we are available to perform a 'test' audit, that provides a clear understanding of all internal deficiencies, in need of on-target correction. 

Ponujamo vam izobraževalne programme, kjer se udeleženci seznanijo z administrativnimi zahtevami glede upravičenosti stroškov za uspešno izvedbo projektov. Vsi naši programi so prilagojeni potrebam in željam vaše organizacije, pri tem upoštevamo vaše specifične organizacijske zahteve, ter vam tako zagotovimo dosego pričakovanj in dolgoročni uspeh.

USPOSABLJANJE

Usposabljanja običajno potekajo v prostorih upravičenca, kar omogoča dodatno fleksibilnost, saj se lahko potek izobraževanja prilagodi različnim profilom udeležencev. Prav tako je možno, da se različne skupine vključijo v posamezne tematske sklope, v prilagojenih časovnih okvirih. O logistiki in organizaije predavanj, se dogovorimo individualno pred samim začetkom izobraževanja. 

Izobraževanje traja dva dni ter vključuje tako teoretični pregled predpisov in njihovo aplikacijo v praksi. V celotnem procesu imajo udeleženci na voljo dovolj časa za vprašanja in diskusijo, da se razrešijo in razjasnijo vse potencialne dileme in primeri iz njihovega dela. Naš cilj namreč je, da se udeleženci po končanem izobraževanju počutijo samozavestni in sigurni v pridobljeno znanje. Po končanem izobraževanju smo dosegljivi in na voljo za vsa morebitna dodatna vprašanja in podporo, če bi jo potrebovali; brezplačno. 

Svetovanje in REVIZIJE

Vaši organizaciji smo na voljo za izvedbo “testne revizije”, ki vam bo razkrila morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, če obstajajo, in vam hkrati omogočila njihovo odpravo. S tem boste dobili zagotovilo, da je vaš kontrolni sistem ustrezen in zadosten, da ne bo prihajalo do napak, ki bi posledično rezultirale v finančni korekciji in vračilu EU sredstev.

Učinkovito upravljanje projekta v sodelovanju več partnerjev je lahko včasih pravi izziv. Zato vam mi ponujamo program usposabljanja finančnih in projektnih vodij različnih partnerjev, da se seznanijo s potrebnimi administrativnimi, pravnimi in finančnimi zahtevami. To olajša nadaljnje boljše sodelovanje, komunikacijo in pravočasno izpolnjevanje obveznosti pri periodičnem poročanju. Hkrati je to tudi priložnost, da vsi udeleženci med seboj delijo najboljše prakse in izkušnje, ter se  s tako izognejo napakam pri izvajanju tega projekta. 

Izobraževanje Konzorcija

Na vašo željo se lahko pridružimo uvodnemu sestanku ('kick off meeting') in partnerjem predstavimo osnovni pregled finančnih in administrativnih zahtev (po želji tudi več). S tem se bodo udeleženci imeli možnost seznaniti z osnovnimi finančnimi pravili, vzpostaviti medsebojno razumevanje in povezavo za nadaljne sodelovanje do konca izvedbe projekta. Po želji, se lahko dogovorimo tudi o možnosti nadaljnega usposabljanja ki vam bo pomagalo podrobneje  spoznati pogoje upravičenosti, prijavljenih stroškov. 

Zagotavljanje PODPORE

Z našimi dolgoletnimi izkušnjami na področju revizij, vam lahko nudimo podporo pri vzpostavitvi kontrolnih sistemov v vaši organizaciji. To vključuje vzpostavitev kontrolnega sistema, ki bo podpiral vaše finančno upravljanje, in koordinacijo ostalih nalog pri izvajanju projekta. S tem boste pridobili zagotovilo, o učinkovitosti, internih kontrolnih postopkov.

Organizacija DELAVNIC

Del naših storitev vključuje organizacijo tematskih delavnic, s katerimi se osredotočimo na specifična področja, kjer je potrebna večja pozornost in lahko vključuje zaposlene iz različnih oddelkov znotraj vaše organizacije. To je obenem tudi priložnost za podrobnejšo osvetlitev specifičnega problema, ki ga s primeri iz prakse in nalogami za preverjanje razumevanja razdelamo bolj natančno. Naše izkušnje potrjujejo da takšno druženje izboljšuje  komunikacijo in sodelovnje med oddelki in zaposlenimi znotraj vaše organizacije.

Po vsakem individualnem svetovanju ali izobraževanju v organizaciji smo na razpolago za dodatna vprašanja, svetovanje in podporo, da pomagamo razrešiti nejasnosti, ki bi jih imeli po koncu predavanj. Prav tako smo vam pripravljeni zagotoviti potrebno podporo ki bo omogočila, da boste pridobljeno znanje uspešno izvedli tudi po zaključku izobraževanja. To vam je na razpolago BREZPLAČNO!  

TESTIMONIALS

TESTIMONIALS

I recently attended a Financial Management Training delivered by Mojca Ambroz. She is articulate and very informative on all aspects of H2020. We were in group of eight with various degrees of knowledge and Mrs Ambroz covered all the participants questions in a thoughtful and meaningful way with real life examples of Grant participation, reporting, audit, personnel costs and record keeping. She also has a great sense of humour and makes the training a delight. I would highly recommend her for your training requirements of ECs Horizon2020.
Shamla, Shell Global Solutions 
I recently attended a Financial Management Training delivered by Mojca Ambroz. She is articulate and very informative on all aspects of H2020. We were in group of eight with various degrees of knowledge and Mrs Ambroz covered all the participants questions in a thoughtful and meaningful way with real life examples of Grant participation, reporting, audit, personnel costs and record keeping. She also has a great sense of humour and makes the training a delight. I would highly recommend her for your training requirements of ECs Horizon2020.
Shamla, Shell Global Solutions 

Z veseljem delimo naše izkušnje in znanje.