Copyright © 2019 M.A Consulting SarlS, Luksemburg    

M.A CONSULTING
IZKORISTITE POTENCIAL EVROPSKEGA FINANCIRANJA
 

O NAS

M.A Consulting, Luksemburg se osredotoča na izobraževanje, revizorske storitve in svetovanje upravičencem evropskih subvencij, po vsem svetu. Pomagamo vam razumeti zahteve evropske zakonodaje in doseči skladnost z vidika zakonitosti in pravilnosti. Naša interaktivna podpora vas usmeri k vzpostavitvi učinkovitega kontrolnega sistema, ki vam bo dal ustrezno zagotovilo za pravilno finančno izvrševanje vaših evropskih projektov. 

 

Naše delo temelji na več kot 20 letnih praktičnih izkušnjah v zasebnem sektorju, javni upravi in evropskem institucionalnem okolju. Naše znanje in izkušnje nam omogočajo, da vam pomagamo poiskati rešitev za vsa vaša vprašanja in vas usmerjati pri njihovi izvedbi. 

Sposobnosti
Analitično Razmišljanje
Pogajanja in Zagovorništvo
Izobraževanje in Usposabljanje 
Odnosi z Interesnimi Skupinami
Projekti
Predavateljica Science Po Paris
Revizorka Računskega Sodišča
Članica Proračunskega Odbora      pri Evropskem Svetu, Bruselj

Predsedujoča Odbora v času      Slovenskega Predsedovanja

STORITVE

M.A Consulting nudi storitve finančnega svetovanja domačim in mednarodnim upravičencem sredstev evropskih skladov, ki so jim bila odobrena za izvajanje programov na področju raziskav in inovacij. Pomagamo vam razumeti tako finančna pravila, kot ostale pravno administrativne zahteve za pravilno izvrševanje programov Obzorje (Horizon) 2020. 

 

Pomagamo vam razumeti zapletene postopke sprejemanja EU zakonodaje in njihov vpliv na poslovne procese upravičencev. Z našim znanjem in prizadevanjem vam razkrijemo različna orodja, ki vam bodo omogočila, ne samo uspešno upravljanje vaših projektov; ampak boste pridobili zadostno zaupanje, da lahko uspešno opravite z revizijo, s strani EU.

NAŠE STRANKE

M.A Consulting, Luksemburg posluje s strankami s celega sveta, v zasebnem in javnem sektorju; naša ciljna populacija so organizacije iz različnih panog industrije to vključuje tudi Univerze in Raziskovalne inštitucije itd. Nivo poznavanja finančnih pravil, ki ga imajo udeleženci naših predavanj pa sega vse od osnovne ravni do najbolj izkušenih poznavalcev. 

SEKTORJI

Delamo z organizacijami iz različnih področij.

Mednarodne Organizacije

Javni Raziskovalni Inštituti

Zasebne Organizacije in MSP

Univerze

VTISI NAŠIH STRANK

I recently attended a Financial Management Training delivered by Mojca Ambroz. She is articulate and very informative on all aspects of H2020. We were in group of eight with various degrees of knowledge and Mrs Ambroz covered all the participants questions in a thoughtful and meaningful way with real life examples of Grant participation, reporting, audit, personnel costs and record keeping. She also has a great sense of humour and makes the training a delight. I would highly recommend her for your training requirements of ECs Horizon2020.
Shamla, Shell Global Solutions 

Z veseljem delimo naše izkušnje in znanje.